z 23% VAT

Producent udziela ustawowej gwarancji na produkty.

Pełna treść warunków gwarancji jest zawarta w dokumentacji techniczno-rozruchowej dostarczonej z każdym wkładem, oraz na każde życzenie osoby zainteresowanej wyrażone osobiście, telefonicznie, lub drogą elektroniczną.

Po przesłaniu świadectwa, zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową "okres gwarancji" przedłużany jest na okres 5 lat.

W związku z prowadzoną akcją promocyjną "11 lat GWARANCJI" po spełnieniu warunków promocji, "okres gwarancji" przedłużany jest na okres 11 lat.

Warunki promocji "11 lat GWARANCJI":

1.Produkt zakupiony jest u autoryzowanego partnera, lub bezpośrednio do producenta zarówno w Salonie Firmowym ROBIREN w Lublinie jak i w sklepie internetowym: robiren.eu.

2.Wkład kominkowy został zainstalowany zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w dokumentacji techniczo-rozruchowej dostarczonej wraz z wkładem.

3.W przypadku zakupu u autoryzowanego partnera - wymagane jest aby instalacji dokonał instalator posiadający odpowiednie kwalifikacje zduńskie, oraz fakt ten został udokumentowany w formie podania danych instalatora, podania daty montażu oraz dostarczenia dokumentacji zdjęciowej w postaci 3 zdjęć przedstawiających wkład kominkowy zamontowany zgodnie z pkt.2.

3.Klient dokonał rejestracji rozszerzonej gwarancji za pomocą formularza na stronie: robiren.eu/gwarancja i otrzymał potwierdzenie przedłużenia gwarancji.